طراحي شهري فعاليتي ميان رشته اي با هدف احيا و ایجاد کيفيت محيط های شهري است. دامنه فعاليت اين حرفه تنها به روز محدود نمي شود و شب هنگام را نيز دربر مي گيرد. با توجه به اينکه امروزه شهرها تبديل به مکان هايي شبانه روزي شده اند، ضرورت توجه به کيفيت و زیبایی محيط شبانه از سوي طراحان شهري امري بديهي به نظر می رسد. اهمیت این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است:

1- روشنایی مطلوب و مناسب : مهم­ترین انگیزه­ و هدف از روشن نمودن فضاها در شب، ایجاد ایمنی و حس امنیت است. وضوح دید بالا و روشن نمودن نقاط کور، پنهان و جرم خیز موجب آسایش و امنیت شهروندان برای حضور در فضاهای شهری می­شود. البته لازم به ذکر است که برای دستیابی به حس امنیت، میزان خاص و مشخصی از روشنایی می بایست در نظر است.
2-نور آرایی : نورهاي رنگی و سفیدی که از طريق المان های نورپردازي، در هنگام شب عناصر شهري را روشن مي سازد، بسته به رنگ، زاویه ، حجم و شدت تابش تاثيرات متفاوتي در فضا ايجاد مي کند.  در طراحي فضاهاي شهري دید شبانه به عنوان جزيي بسیارمهم محسوب می شود در شهرهای امروزی تنها به روشن نمودن معابر در شب بسنده نمی شود بلکه علم نورآرایی و نورپردازی به جلوه معماری وسازه های شهری در شب می اندیشد. نورپردازی تنها تاباندن نور بر بناها و معابر نیست ، بلکه استفاده درست و هنرمندانه از نور برای نمایش و یا ایجاد زیبایی در شب هدف اصلی در این حوزه می باشد .

    با توجه به اینکه صنعت گردشگری تأثیرات فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی کشورها می ‌گذارد توجه به آن در دنیای امروز اجتناب ناپذیر است. موفقیت در عرصه گردشگری، مستلزم توجه به ارائه امکانات و ایجاد جاذبه­ های گردشگری است که از ابزارهای مهم آن‌ هنر نورپردازی است. نورپردازی و نورآرایی سبب افزایش جذابیت در محیط های گردشگری و ایجاد احساس امنیت و آرامش در گردشگران می ‌گردد و تأثیر چشمگیری در توسعه صنعت گردشگری دارد.
در همین راستا شرکت آب نور کوشیده است تا با بهره گیری از دانش روز محصولات متنوع نوری با کیفیت بالا و قیمت مناسب را تولید نموده و با ترکیب آن با هنر نورپردازی و نورآرایی فضاهای امن و دلنشینی را برای هممیهنان عزیز فراهم نماید.