فعالیت شرکت آب نور در زمینه تولید تیر پارکی تنها محدود به سفارش مشتری می باشد . پس از ارائه یا انتخاب طرح اولیه (با کمک طراحان و کارشناسان این شرکت) توسط مشتری ، نمونه اولیه تولید و بر اساس تعداد سفارش قیمت تعیین می گردد.
برخی از نمونه های تولیدی:

محصولات این دسته