المان شهری و سردیس

در حوزه خدمات شهری ، مبلمان و المان شهری تعریف گسترده ای دارد و دامنه وسیعی از عناصر را شامل می شود که محدوده گستردگی آن از پوشش سطح زمین آغاز و به المان های نوری و تابلو های اطلاع رسانی ختم می گردد. اما هدف ما از بکارگیری واژه مبلمان یا المان شهری بیشتر نمادها ، مجسمه ها و سازه های خاصی همچون آلاچیق و .. می باشد که در میادین و پارک ها مورد استفاده قرار می گیرد.
به کار گیری المان های شهری بخش اصلی و مهمی از مجموعه هنر شهر سازی است .این آثار (نمادها ، مجسمه های انتزاعی ،سردیس ها، تندیس ها و ..) اکثرا جهت مکانی خاص طراحی و اجرا می‌گردند و دیگر عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی محل نصب اثر نیز در ساخت آن ها موثر است. ویژگی های فیزیکی این آثار از جمله اندازه، سادگی و پیچیدگی ، رنگ ، جنس و ... می بایست با اهمیت کاربردی آن همخوانی داشته تا حدی که این اثر را به عنصری انسانی و مطلوب در محیط تبدیل کند.
این شرکت افتخار دارد با همکاری هنرمندان با تجربه به فراخور سفارش کارفرما و با توجه به عوامل تاثیر گذار محیطی اقدام به طراحی المان (نمادها ، مجسمه های انتزاعی ،سردیس ها، تندیس ها و ..) مورد سفارش کرده و پس از تایید نهایی نمونه اقدام به ساخت آن نماید.

عمده فعالیت این شرکت در زمینه تولید المان شهری به سه گروه عمده تقسیم می گردد:
1- سردیس و تندیس های برنزی و ... که در اندازه های ستادی یا میدانی تولید می گردد. لازم به ذکر است که این شرکت در تولید سردیس و تندیس ها برنزی با بهره گیری از دانش آکادمیک قابلیت ریخته گری المان هایی با طول تقریبی 2 متر را به صورت یکپارچه داراست.
2- نمادها و مجسمه های انتزاعی که به فراخور عواملی همچون محیط ، فصل یا مناسبت ها تولید می گردد. مانند المان های نوروزی یا نمادها و تندیس های جشنواره ها و ...
3- المان های مورد استفاده در فضای سبز از جمله : سایه بان  و آلاچیق ، نیمکت ، سطل زباله و ...